Oorlogsgravenstichting

Op welke wijze kunnen we de Oorlogsgravenstichting betekenis en bekendheid geven bij ook niet-nabestaanden, nu en in de toekomst?

DE AANPAK EN HET RESULTAAT

Onderstaande werkzaamheden hebben wij in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever uitgevoerd.

Door het imago van de Oorlogsgravenstichting bij verschillende groepen te toetsen en deze af te zetten tegen de identiteit hebben we snel inzicht verkregen in waar we stonden. Deze toetsing leverde ons de bouwstenen op voor de herpositionering van de Oorlogsgravenstichting. Door een nieuw concept voor de Oorlogsgravenstichting te formuleren heeft de organisatie betekenis behouden voor de nabestaanden alsmede bij nieuwe groepen betekenis gekregen.

Het nieuwe concept heeft ertoe geleid dat het herdenken van de oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen in mei op de nationale televisie wordt uitgezonden. De stichting participeert in een aantal landelijke initiatieven. Het archief, de collectie is erkend door het Nationaal Archief als een collectie van nationaal belang. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers op sociale media van de stichting is sterk verjongd. De vernieuwde website en database wordt maandelijks honderdduizenden keren geraadpleegd voor aanvullende informatie.

De databasebase is omgevormd tot een zelflerend kennissysteem. Met behulp van artificiële intelligentie kunnen uit verschillende bronnen dezelfde personen worden geïdentificeerd ondanks dat hun basisgegevens van elkaar verschillen. Daarnaast kan nu de context van de personen met hun verhalen opgeslagen en ontsloten worden.

Ereveld-vol-leven oorlogsgravenstichting

OVER DE OORLOGSGRAVENSTICHTING

De Oorlogsgravenstichting (1946) in Den Haag onderhoudt wereldwijd 50.000 Nederlandse Oorlogsgraven en bewaart de gegevens van meer dan 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Onder deze slachtoffers zijn militairen, maar ook veel burgers: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven hebben verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of gewelddadige conflicten daarna, zoals in voormalig Nederlands-Indië. Als gevolg van het verstrijken van de tijd daalt het aantal nabestaanden van onze oorlogsslachtoffers. De stichting was nog onbekend bij het grote publiek.

Sessie