Nationaal Militair Museum

Op welke wijze kunnen wij de context, de verhalen en de tijdgeest met betrekking tot onze fysieke collectie duurzaam vastleggen en ontsluiten?

DE AANPAK EN HET RESULTAAT

Onderstaande werkzaamheden hebben wij in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever uitgevoerd.

De exposities van het Nationaal Militair Museum worden thematisch opgebouwd. Het thematisch verzamelen legt zich toe op het verzamelen van data van sleutelmomenten. Het NMM vindt het van groot belang dat emotionele- en sociaalhistorische waarden worden toegevoegd aan de collectie. De uitdaging is om deze context duurzaam op te slaan. Hiervoor hebben wij een digitaal contentplan geschreven waarbij wij o.a. onderzocht hebben hoe dit nieuwe type data in de daarvoor geschikte database kan worden opgeslagen. Hiervoor gaat gebruik gemaakt worden van databases met linked data en voor het ontsluiten zal gebruik worden gemaakt van artificiële intelligentie.

Nationaal Militair Museum Collectie

OVER HET NATIONAAL MILITAIR MUSEUM

Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest is een nieuw museum dat verleden, heden en toekomst van de Nederlandse krijgsmacht tot leven brengt. Het museum is gehuisvest in een open en transparant gebouw met internationale allure. De verrassende en prikkelende inrichting van het museumgebouw staat in dienst van het verhaal van de mens achter de Nederlandse krijgsmacht. Het NMM is gelegen in het Park Vliegbasis Soesterberg.

Nationaal Militair Museum Collectie