Strategie- & digitale Marketing

Strategie

Digitale- en Marketingstrategie

De wereld verandert snel en voor organisaties betekent dit dat de kwaliteit van de dienstverlening moet worden aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. We hebben onbeperkte toegang tot informatie, de manier waarop we aankopen doen en besluiten nemen is drastisch veranderd. Vandaag de dag houdt dit in dat je jouw doelgroep dáár moet ontmoeten waar ze de meeste tijd doorbrengen: online.

(Digitale) Marketing gaat over het verbinden van jouw publiek, op de juiste plaats en op het juiste moment, rekening houdend met de veranderde rol en keuzes van mensen.

Wat kun je verwachten?

Om een succesvolle strategie te ontwikkelen kijken wij naar het totale ecosysteem waarin de organisatie opereert. Wij starten het proces door op de eerste plaats alle beschikbare on- en offline informatie te inventariseren. De markt, het merk, de klanten, persona’s, prospects, bedrijfsplan, marketing & verkoopplan, etc. te verzamelen, aangevuld met kwalitatief, kwantitatief onderzoek en/of innovatie workshops.

In het aanpakken van deze grote vraagstukken is het goed om een nieuw perspectief van buiten te hebben. Het helpt als je een partner hebt die niet in de dagelijkse operatie betrokken is. Die simpele en misschien wel triviale vragen stelt met een dosis creativiteit en originaliteit. Waarom zou je met ons samenwerken? Een van de redenen is dat de toekomst digitaal is en digitaal is waar we sterk in zijn.

Juist bij het ontwikkelen van digitale- en marketingstrategieën zijn flexibiliteit en lenigheid van geest een voorwaarde. Of het nu gaat om samenwerking, onderzoek, innovatie, wij maken gebruik van een rijk pallet aan tools en technieken. Dit is omdat de deliverable afhangt van jou, wat jij wil bereiken en nodig hebt om er te komen.

 Heb je nieuwe plannen?     Telefoonnummer Strategisch Marketing Bureau Courante
Wij horen graag van je