Innovatie workshops

Strategie workshop

 

Innovatie workshop

Innovatie Workshops

Als je wilt innoveren ben je bereid zaken anders aan te pakken. Dit is precies wat wij in innovatie workshops kunnen bieden.

Iedereen die zichzelf opnieuw wil uitvinden loopt tegen een paradox aan. Voor het vinden van nieuwe kansrijke ideeën heb je de expertise van jouw team nodig. Echter de waan van de dag belemmert vaak het anders kijken naar nieuwe ideeën en wijze van werken.

Dit is het moment waar wij in beeld komen. Innovatie workshops zijn een gestructureerd proces dat jullie talent met onze onbevangen blik samenbrengt. Samen bedenken we slimme creatieve oplossingen voor bestaande knelpunten en benoemen nieuwe kansen.

Innovatie workshops zijn voor ons een geweldige uitdaging om jullie denkkracht te combineren met die van ons: - samenvoegen van nieuwe inzichten met ervaring – het genereren van nieuwe ideeën - het starten van het proces om de ideeën in de praktijk te brengen.

Wat kun je verwachten?

Het bijwonen van een innovatie workshop vraagt van jouw team een investering in tijd. We nemen deze investering van jullie niet licht op en bereiden ons daarom ook goed voor.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat er duidelijkheid is over het knelpunt dat we willen oplossen. Duidelijkheid helpt het proces in goede banen te leiden en geeft kaders waar een potentiele oplossing aan moet voldoen. Gezamenlijk beslissen we welke samenstelling van de groep de beste resultaten geeft. Niet alleen de juiste expertise moet aanwezig zijn, maar ook een verscheidenheid van denkstijlen.

Bij de start van de workshop benoemen we de knelpunten en kansen voor de hele groep zodat we allemaal vanuit hetzelfde punt starten en ook hetzelfde knelpunt aan het oplossen zijn. Dan is het tijd om ideeën te genereren, hoe meer ideeën en hoe wilder deze zijn hoe beter wij het vinden. We hebben een rijk arsenaal aan methodes en technieken om mensen uit hun comfortzone te halen om tot nieuwe inzichten te komen.

Vervolgens werken we de nieuwe inzichten uit en is het tijd om deze te verfijnen. Wat is er nodig om het in praktijk te brengen en welke inspanning brengt dit met zich mee. Als we deze vragen kunnen beantwoorden zijn de ideeën ver genoeg uitgewerkt om te kunnen laten landen in de organisatie.

Van idee naar implementatie

Courante levert toegevoegde waarde aangezien wij niet uitsluitend een ideeën partner zijn, maar ook een implementatie partner. Adviseren en implementeren is wat we doen en daarom hebben we de natuurlijke neiging een goed idee in praktijk te brengen, hoe eerder hoe beter.

Onze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat we daadwerkelijk zaken voor elkaar krijgen. Als eerste prioriteren we de stappen die gezet moeten worden. Gedurende het gehele traject staat draagvlak binnen de organisatie altijd op het netvlies. Het klinkt allemaal heel simpel. De kloof tussen een idee en de daadwerkelijke implementatie lijkt vaak onoverbrugbaar. Onze praktijkervaring met de implementatie van innovatieve projecten is van grote waarde.Klaar om met ons van gedachten te wisselen?     Telefoonnummer Strategisch Marketing Bureau Courante 
Praat met ons