StayOkay / Natuurpodium Brabantse Wal, Bergen op Zoom

DE AANPAK EN HET RESULTAAT

Onderstaande werkzaamheden hebben wij in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever uitgevoerd.

Onze aanpak richtte zich in eerste instantie op het kweken van onderling vertrouwen, zodat in een open discussie een gezamenlijk gedragen concept kon worden ontwikkeld.

Dankzij het managen van de uiteenlopende verwachtingen, kon een breed gedragen businessplan worden opgesteld. Dit in combinatie met het programma van eisen en het bijbehorende verdienmodel.

Met als resultaat de realisering van het nieuwe bezoekerscentrum Natuurpodium Brabantse Wal dat in 2015 succesvol geopend is.

OVER NATUURPODIUM BRABANTSE WAL

Natuurpodium Brabantse Wal is een educatief bezoekerscentrum. Duurzaamheid wordt vertaald naar alledaagse vragen en situaties. Het bezoekerscentrum biedt een podium waarop kennis, beelden, ideeën en meningen over de Brabantse Wal worden gedeeld en waarop de dialoog over de toekomst van de Brabantse Wal plaatsvindt.