Artikelen

/ Business tools voor strategische analyse

Categorieën

BACK

Business tools voor strategische analyse

Sep 13, 2019 |
Tools,  |
michiel |

Er is veel keuze aan tools en technieken die voor strategische analyses kunnen worden toegepast. We hebben een handig overzicht gemaakt van de tools en technieken die wij bij onze werkzaamheden regelmatig succesvol inzetten.

VMOST

Dit staat voor Vision, Mission, Objectives, Strategy en Tactical. Afstemming in een organisatie kan op een top-down of bottom-up wijze. In de praktijk, bij de dagelijkse werkzaamheden kan de operationele uitvoering los komen te staan van de missie van de organisatie. VMOST-analyse is bedoeld om dit verband te bewaken.

VMOST

SWOT & Confrontatiematrix

De SWOT als analysetool is nog steeds waardevol en relatief eenvoudig toe te passen. SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Je gebruikt deze voor het benoemen van de interne sterke(S) en zwakke(Z) punten van de organisatie en voor het bepalen van de externe(E) kansen en bedreigingen(B) uit de markt. Het opstellen van een SWOT-analyse vereist dat je openhartig bent en een eerlijke beoordeling geeft over de stand van zaken waar je als organisatie staat. Het dwingt je een dialoog met stakeholders aan te gaan voor het verkrijgen van verschillende gezichtspunten. Uiteindelijk concentreer je je op de belangrijkste kwesties voor in de Confrontatiematrix. De SWOT-analyse vormt de input voor de Confrontatiematrix.

SWOT

PESTLE of DESTEP

Dit is een geweldig hulpmiddel om samen met de SWOT te gebruiken. De afkorting staat voor Politiek, Economisch, Sociaal, Technologisch, Juridisch (Legal) en Omgeving (Environment). PESTLE onthult de kansen en bedreigingen nog beter dan de SWOT-analyse. Het geeft inzicht in de macro omgeving van de organisatie die een belangrijke invloed heeft op de toekomst van de organisatie. Je brengt hiermee de Politieke, Economische, Sociale, Technologische, Juridische (Legal) en Milieu (Environmental) factoren en ontwikkelingen in beeld.

PESTLE

SOAR

Dit staat voor Strengths, Opportunities, Aspirations en Results. Dit is een goed hulpmiddel als je een strategisch plan hebt voltooid en je wilt je concentreren op specifieke onderdelen van het strategische plan.

SOAR

Boston Matrix (product- en serviceportfolio)

Deze klassieker wordt gebruikt om een product, dienst of service te analyseren en te bepalen of het een ‘cash cow’, ‘dog’, ‘questionmark’, of ‘star’ is. Dit doe je aan de hand van het groeipotentieel en het relatieve marktaandeel. Het nodigt uit tot discussies over het huidige aanbod in relatie tot de markt, of het zinvol is het aanbod te behouden, te verbeteren of te beëindigen. Het model heeft geen voorspellende waarde.

BOSTON MATRIX

Porter’s Five Forces

Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model dat uitgaat van vijf krachten die de aantrekkelijkheid van een markt bepalen. Met het model kan er een inschatting worden gemaakt over de relatieve aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Stem hierop de strategie van een organisatie af. Gebruik het als onderdeel bij het schrijven van een concurrentieanalyse binnen een bedrijfstak.

 

Porter's Five Forces model

Sinek Golden Circle

De Gouden Cirkel is een krachtig model om eenvoudig in kaart te brengen op welke wijze een organisatie zich onderscheidt van anderen. Met drie vragen: waarom, hoe en wat, kun je hier achter komen.

Sinec_Golden_circle

Business model canvas

Is een uitstekende tool als het business model aan revisie toe is. Met name door de digitale disruptie hebben organisaties de behoefte om de bestaande werkwijze tegen het licht te houden en te zoeken naar mogelijkheden om de organisatie toekomst bestendig te maken. De stappen van Business Model Canvas hebben we uitgewerkt in deze blog

Download Business Model Canvas
Download Business Model Canvas in een high resolution

7S Model

Het 7S-model van McKinsey beschrijft 7 factoren om een onderneming op een holistische en effectieve manier te organiseren. Centraal staan de shared values. Hierbij gaat het zowel om harde- als zachte factoren. De harde factoren zijn: Systemen, Strategie en Structuur en de zachte factoren zijn: Vaardigheden (Skills), Staf en Stijl.

7S model Mckinsey 

5 Bold Steps

Bij het horen van een missie en visie statement kunnen veel mensen zich maar weinig voorstellen. We gebruiken deze tool om op 1 sheet duidelijk te maken welke stappen nodig zijn om de missie en visie in praktijk te brengen. Dit geeft de organisatie handvatten om praktisch aan de slag te gaan.
 

Download 5 Bold Seps Canvas
Download Business Model Canvas in een high resolution

Root Cause Analysis

Deze is belangrijk als je de onderliggende oorzaak wilt achterhalen van een probleem. Een Ishikawa diagram kan hierbij een handig hulpmiddel zijn om de RCA te visualiseren.

 Root Cause Analysis

Mindmapping

Is een handige visualisatietechniek om er zeker van te zijn dat alle gebieden binnen de analyse aan bod komen en niets wordt gemist.

mindmap-2123973_640

Add a Review of this item